Solna Tandvårdsklinik
-Leg. Tandläkare Fima Szugalski

KVALITETSDIPLOMERAD PRAKTIK


Välkommen till Solnas kvalitetsdiplomerade tandvårdsklinik.
Vår praktik ligger centralt belägen i läkarhuset i Solna Centrum. Vi som arbetar här är en tandläkare, en tandsköterska och två tandhygienister. Vi har alla lång arbetslivserfarenhet och är anslutna till Praktikertjänst AB.
Vårdutrustningen vi använder följer med utvecklingen och vi använder den allra senaste teknologin. T.ex. använder vi oss av en intra oral kamera för att patienten på en TV screen ska kunna se vad som åtgärdas.
Vi välkomnar nya patienter, även ungdomar till Solnas tandvårdsklinik! Bedövningen hos oss är givetvis avgiftsfri. Vi använder samma taxa som Folktandvården. Ungdomstandvård är gratis. Vi är anslutna till Försäkringskassan.
Förutom allmäntandvård utför vi även:
  • Snarkskenor i samarbete med specialist läkare på Sophiahemmet.
  • Estetisk tandvård.
  • Bettskenor.
Vi arbetar för en bättre miljö. Vi har sett över våra rutiner och våra material. Nu är vi stolta över att kunna säga att vi:
  • Är kvalitetsdiplomerade.
  • Endast använder godkända material.
  • Ser till att vårt riskavfall tas omhand av godkänt miljöföretag.
Vi hoppas få se Dig hos oss!

Välkommen
Fima Szugalski


För mer information och tidsbeställning:
Ring Solnas tandvårdsklinik tel. 08-27 81 50E-mail:info@szugalski.se


Copyright © 1997-2005 Fima Szugalski
Senast uppdaterad 2005-10-23